• بیکسبی ۲.۰ برای اولین بار همراه گلکسی نوت ۹ عرضه می‌شود http://dgto.ir/۱۰cz