• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/18 ساعت 15:24

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور: یکی از چالش‌های جدی ما این است که نمی‌دانیم حکومت چقدر دارایی دارد، اموالی که در سامانه ثبت شده ۳ برابر میزان بودجه کل کشور که یک میلیون میلیارد تومان بوده، است به طوریکه ۲۰ درصد دارایی‌ها در سامانه ثبت و ارزش‌گذاری شده است