• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/05/18 ساعت 16:49

    دادستان تهران: پرونده افرادی را داریم که سالها در پیچ و خم مانده کسانی که با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده‌اند و راه‌های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی‌ها و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در بزنگاه‌ها کارهایشان را انجام می‌دهند