• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/05/18 ساعت 21:59

    سخنگوی جنبش نُجَباء #عراق با تأکید بر لزوم عدم همراهی نخست وزیر این کشور با تحریم‌های #آمریکا علیه ایران تأکید کرد اجازه نخواهند داد عراق به ایالتی از آمریکا بدل شود.