• تو خود …ناله مفصل بخوان از این مجمل یا پنج‌شنبه در تنهایی، سکوت و دل‌گرفتگی. پ.ن: برگرفته از توییتی که پاک شد، اما ربط وثیقی داشت با احوالاتمان