• فضای گروه تحریریه مهر از دیروز پر از گل و شیرینی و مبارک‌باد شده … از تبریک صعود تیم‌های ورزشی به نیمه‌نهایی گل‌کوچیک(!) تا تبریک #روزخبرنگار. از تبریک جایزه مطبوعاتیِ چندتا از بچه‌ها تا تبریک ازدواج سورپرایزگونه‌ی دو تا از همکارها! کلا زیر پوست خبرگزاری‌ها هم خبرهایی هست …