• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/17 ساعت 17:17

    #محمدباقرقالیباف:‌ خبری که از دیدار من با آقای #رئیسی بیرون آمده صحت ندارد و جلسات به آن شکلی که بحثی صورت بگیرد،برگزار نمی‌شود،اما اینکه در موضوعات سیاسی همدیگر را ببینیم طبیعی است و ما افراد اصلاح‌طلب را هم می‌بینیم و با آنها صحبت می‌کنیم و هم اصولگرایان را و این عرف سیاست است