• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/05/17 ساعت 16:22

    گرو وارد باشگاه استقلال شد الحاجی گرو، لحظاتی قبل وارد باشگاه #استقلال شد. قرارداد این بازیکن پس از تاییدیه ایفمارک و گزارش معاون پزشکی باشگاه، به امضا خواهد رسید.