• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/05/17 ساعت 16:00

    اگر من به ‌جای رئیس‌جمهور باشم مراسم تودیع ۵ وزیر را برگزار می‌کنم و ظرف یک هفته وزیرهای قدرتمندی را تعیین می‌کنم و خودم به #مجلس می‌آیم و درباره این مسائل توضیحاتی را ارائه می‌دهم #تدبیر #مشکلات_اقتصادی