• رجبی: اگر این‌طور بشود که بهتر است! بالاخره کسانی که در شرکت‌های راهسازی منفعت دارند، نباید وزیر راه بشوند چون تضادمنافع ایجاد می‌کند. نظام مهندسی، نظام صنفی مهندسان است. بالاخره پزشکان هم #نظام_پزشکی دارند …