• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/16 ساعت 12:53

    «تکنولوژی بلاکچین نگرانی سوئیفت را برطرف می‌کند» می‌توان از #تکنولوژی_بلاکچین برای ایجاد سامانه #انتقال_اطلاعات بین بانکی نظیر #سوئیفت بین بانک‌های ایران و سایر کشورها نظیر #چین، #روسیه و … بهره برد http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪da٪۹۸٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪da٪۸۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۷/ …