• محمد سعید احدیان   MsAhadian@

    1397/05/15 ساعت 10:45

    آقای #خاتمی! اکنون عذرخواهی شما چه دردی از مردم دوا می‌کند/شما را کانالیزه کرده‌اند/ با این دست‌فرمان، بدنه #اصلاح_طلب را هم از دست می‌دهید. یادداشتم خطاب به رئیس دولت #اصلاحات را در سایت سردبیر بخوانید. http://sardabir.com/Post?id=۵۸۰۷ Translate Tweet