• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/15 ساعت 15:14

    #اژه_ای: تاکنون ۴۵ نفر در این دو سه پرونده(اخلالگران نظام پولی و ارزی) از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند. افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند. در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرایی به اتمام رسیده است و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود