• مهدی بابایی   mehdibabaei92@

    1397/05/12 ساعت 01:15

    #مطهری درباره #مذاکره_با_آمریکا به فرمانده سپاه نامه نوشته،آخرش اینه:اگرمجلس،دولت، قوه قضائیه وشوراهای عالی امنیت ملی،انقلاب فرهنگی،فضای مجازی ونیروهای مسلح ومجمع تشخیص مصلحت ومجلس خبرگان رهبری وشورای نگهبان کارخودرا درست انجام دهند ووارد حوزه دیگرنشوند وضع کشورسامان بهتری میابد.