• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/05/09 ساعت 15:55

    رئیس جمهور در دیدار با راب مکر @HMATehran سفیر جدید انگلستانگفت: بیان شفاف موضع اروپا نسبت به اقداماتی که باید برای جبران #خروج_آمریکا_از_برجام انجام دهد، برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.