• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/05/09 ساعت 16:42

    نیروهای مقاومت #سوریه پس از آزادسازی کامل شهر «نوی» در استان #درعا پرچم این کشور را بر فراز آسمان آن به اهتزاز درآوردند