• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/05/09 ساعت 10:57

    نامه سرگشاده خانواده‌های فعالان محیط زیست به سران سه قوه؛به بیش از ٦ ماه بازداشت بدون دلیل و مدرک عزیزانمان پایان دهید.

    An open letter from families of imprisoned environmental activists to Iranian officials؛
    End more than ۶ months of unjust imprisonment of our dearest ones.