• جواد حیدریان   javadheydarian@

    1397/05/09 ساعت 17:46

    سال ۹۲ مذاکره با آمریکا از تابوی ۳۵ ساله به نرمشی قهرمانانه بدل شد. همان سال مردم دولتی را سرکار آوردند که خواهان رفع بن بست هسته‌ای بود. در نتیجه برجام با انتخابات سال ۹۲ به دولت آینده تحمیل شد. می‌‌توان گفت الان هم نیاز باشد همان مردم، #مذاکره_با_آمریکا را تحمیل خواهند کرد.