• محمد شلتوکی   mshaltouki@

    1397/05/09 ساعت 15:51

    #ناطق_نوری: پیشنهاد #ترامپ در شورای عالی #امنیت_ملی بررسی شود - اصل قصه و چنین چیزی منفی نیست و پیش بینی هم می‌شد و می‌شود ، نوع خلقیات آقای ترامپ هم همین است. - ابتدا به ساکن ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بیخود کرده است/ ایرنا