• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/05/08 ساعت 12:22

    توییت یک کاربر فضای مجازی برای دفاع از روند کاری ترامپ که #GDP (تولید ناخالص داخلی) زمان دولت #ترامپ را با زمان دولت #اوباما بررسی می‌کنه و در نتیجه این شاخص از ۱.۴٪ به ۴.۱٪ ارتقاء پیدا کرده است