• مرجان حاجی رحیمی   MarjanHRahimi@

    1397/05/08 ساعت 09:32

    بخاطر گرمای بیسابقه اروپا و کاهش بارندگی، اگر درآمد کشاورزان آلمانی نسبت به سال گذشته حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد، دولت آلمان به آنها یک میلیارد یورو غرامت می‌پردازد. #کشاورزان #بی_آبی #اعتراض