• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/05/06 ساعت 15:53

    در سال ۹۳ #عدم_کفایت همتیِ کارگزارانی که رئیس جدید بانک مرکزی شده، توسط ۸۰ تن از نمایندگان مجلس به علت #ناکارآمدی در اداره بانک ملی،به وزیر وقت اقتصاد اعلام شد! تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل!