• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/05/06 ساعت 12:33

    روزهایی که #مجتبی_محرمی ستاره بود، #علی_پروین ؛ سلطان و #قلعه_نویی نهایتا پیاده نظام امیر اما تلاش کرد و به ژنرالی رسید او بچه فقر است، فرزند سختی کسی که برای قد کشیدن ، بی پشت، کولی هم زیاد داده حالا که سواره، اقلا چه خوبه برای موندن سوار موج مورد علاقه مردم باشه و حرف بزنه!