• امیر قلعه‌نویی: استادیوم به این قشنگی چرا باید بدون تماشاگر باشد؟ همه جای دنیا به دنبال جذب تماشاچی هستند، ما تماشاگر را فراری می‌دهیم! آخر چرا باید تماشاچی را محروم کنیم؟ در مملکت ما ۴۰ سال است قانون قائم به شخص است! هرکسی هرکاری می‌خواهد می‌کند! #حرف_حساب #قلعه_نویی