• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/05/05 ساعت 12:16

    ۱۱هزارمیلیاردتومان ذخیره صندوق فرهنگیان رابه ۱۰ نفروام میدهند،بعداز اعتراض مردم ونماینده‌ها آقای #روحانی موضع گیری میکندکه اینهاودیعه است وبرمیگردد!! این فامیل‌های قدرت وثروت، #فتنه ٨٨ را مدیریت و رهبری کردند و اسمشان را #اصلاح_طلب و دگراندیش گذاشتند و دم ازامام هم زدند.