• فرشید غضنفرپور   farshid_ghzpour@

    1397/05/03 ساعت 13:57

    معصومه #ابتکار در پاسخ به این سئوال که #امیرانتظام جاسوس بود یا مظلوم؟گفت: تشخیص درباره این مسئله با دستگاه امنیتی و قضایی است/خبرآنلاین پ.ن۱: امیرانتظام مطابق تشخیص همین دستگاه‌ها به جرم جاسوسی از سال ۵۸ تا سال ۷۵ در زندان بود. پ.ن۲: شما در همه موارد این تشخیص را قبول دارید؟