• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1397/05/03 ساعت 12:06

    ائتلاف #خاتمی (اصلاحات)- #ناطق_نوری (جناح راست)- #هاشمی (کارگزاران) و روحانی (اعتدال و توسعه) از هم پاشید ۴ تا جریان با هم نتوانستند یه دولت را اداره کنند و ۵سال است سر پست و مقام با هم دعوادارند کار به جایی رسیده که معاون روحانی در جمع علنی می‌گوید: بی شرف! آبروی اصلاحات را برد!