• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/05/03 ساعت 17:34

    #آمدنیوز مردم ایران را ازتحریمها می‌ترساند و نرخ‌های بسیاربالا برای #دلار طرح‌میکند تادر ذهن‌ها عادی‌شود و جابیفتد آقازاده زم بخاطر این خوش‌خدمتی هرچقدر هم از تیم #ترامپ گرفته باشد، کم است چون به ۸۰میلیون ایرانی از جمله خانواده و پدرومادر خودش خیانت می‌کند