• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/05/01 ساعت 22:52

    در کمیسیون صنایع مجلس، گزارشی از پیشرفت ⁧دولت الکترونیکی را ارائه نمودم. ⁧ #غایبان_بزرگی هنوز به آن متصل نشده‌اند در حالی که باید شفاف‌گر اقتصاد باشند. شفاف‌سازی اساسی با اصلاح فرآیندها صورت می‌گیرد تا دیگر امکان فساد وجود نداشته باشد نه آن که پس از رخ دادن، تازه به خود بیاییم.