• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/31 ساعت 10:20

    تخلف #دولت در عدم افزایش ۲۰درصدی #حقوق_کارمندان محرز شد/ رئیس کمیسیون اقتصادی #مجلس در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات نسبت به تخلف دولت در عدم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان انتقاد کرد
    http://tn.ai/۱۷۸۲۳۶۷