• فاطمه مهدیانی   mahdiani111@

    1397/04/31 ساعت 14:16

    زنگ زده می‌گه قراره فلانی بیاد جای وزیر … ….نونم تو روغنه چون قراره من برم تو روابط عمومیش /دغدغه هاش رو واسه تغییر فهمیدیم #تغییر کابینه