• و آرزوی مهم‌تر اینکه کاش با متهمین پررنگ‌تر هم برخورد بشه. کاش پولای سپرده‌گذارا برگرده.