• میثم حمزه لو   47501262@

    1397/04/31 ساعت 07:48

    #دولت محترم، حالا که تدبیری برای قطعی برق نکردی! حداقل یه #تدبیر برای خاموش نشدن چراغ‌های راهنمایی توی چهار راه‌ها بکن