• فاطمه مهدیانی   mahdiani111@

    1397/04/30 ساعت 12:19

    سخنگوی سازمان غذا و دارو از جمع‌آوری داروی رایج کنترل فشار خونِ ۷ شرکت ایرانی از بازار دارویی خبر داد و به #ایلنا گفت: این شرکت‌ها ماده اولیه دارو را از شرکت چینی تامین کرده بودند. #دارو #چین #تحریم