• مجموعه #تا_هفت_خانه_آن_ورتر (مستند و کتاب) در اواسط شهریور با حضور صد مادربزرگ رونمایی می‌شود، تنها دل‌خوشی این روزهایم. برای دعوت از مادر‌های خانه سالمندان اقداماتی شده که امیدوارم به نتیجه برسد. آنها #مهمانان_اصلی مهمانی هستند. شبی که صدایش تا هفت خانه آن‌ورتر به گوش می‌رسد.