• میثم حمزه لو   47501262@

    1397/04/28 ساعت 14:49

    طبق یه آماری که به تازگی اعلام شده ساکنین مناطق ۱۱،۱۲،۱۴و ۱۸ از زندگی در تهران به خاطر جرم و جنایت راضی نیستن. # تهران #فاصله_طبقاتی