• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/28 ساعت 15:15

    مدیر عامل جدید #استقلال امشب راهى ترکیه مى شود فتحى مدیر عامل جدید باشگاه استقلال امشب براى رسیدگى به امورات تیم راهى ترکیه مى شود و احتمال دارد در این سفر مذاکراتى را هم با #تیام و #جپاروف داشته باشد