• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/04/27 ساعت 14:22

    آقای روحانی از وقتی گفتید بزودی کابینه ترمیم می‌شود ترکیه دو انتخابات همزمان برگزارکردنتایج همان شب اعلام شد پارلمان سوگند یاد کرد کابینه اردوغان از مجلس رای اعتماد گرفت ۲۶ وزارتخانه شد ۱۶ تا وزرا در یک روز تودیع معارفه شدند وضعیت فوق العاده هم لغو شد. فکر نمی‌کنید کمی دیر شده؟