• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/04/26 ساعت 10:32

    سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد #خانوار ایرانی سال ۷۱ تنها هفت درصد بود و حالا به ۲۴ درصد رسیده. درآمدهایی که معلوم نیست خانوار ایرانی از کجا به دست می‌آورد! این درآمد نه از مزد( #حقوق ) و نه از مشاغل آزاد و نه درآمدهای غیرپولی خانوار است. #بانک_مرکزی #تجارت_نیوز