• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1397/04/23 ساعت 16:09

    دیشب در گفتگو با عروس تحصیل کرده خانواده با این جمله برخورد کردم که « شلوغ کردن ماجرای #بی_آبی هم برای منحرف کردن ذهن مردم از #فساد_اقتصادی است»! نظام کمی تا قسمتی محترم چه کرده‌ای با مردم؟!