• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/22 ساعت 03:09

    چند روز دیگه یکی رو میارن تلویزیون، در حالیکه داره گریه میکنه میگه من فریب خوردم، مائده هژبری رو دستگیر کردم، ازش اعتراف گرفتم و اعترافشو از تلویزیون پخش کردم.