• کارگاه آموزشی «ارایه به سرمایه‌گذار از زبان سرمایه‌گذاران» ۲۱ تیر‌ ۹۷ در تهران برگزار می‌شود http://twib.in/l/aE۸BERGxqRx۶ via @webna