• محمد قره باغ   Gharebag@

    1397/04/22 ساعت 01:13

    دوستان شرقی و قدیمی سال‌های سختی هم در حال خالی کردن شانه‌های رفاقت و کسب کار هستند بعد از آنکه تندبادهای اخیر وزیده از سمت غرب شدت بیشتری گرفته.