• عرضه جهانی #کامپیوتر برای نخستین بار در ۶ سال گذشته، ۲.۷ درصد افزایش یافت؛ براساس جدیدترین پژوهش موسسه‌ی گارتنر، دوران افول کامپیوترهای شخصی ظاهرا به پایان رسیده و بازار آن‌ها نخستین رشد را در ۶ سال گذشته تجربه کرده است.