• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/04/22 ساعت 01:59

    تمام برنامه امشب #فردوسی_پور باید درباره ضعف عملکرد فدراسیون فوتبال حرف زده میشد تا به نتیجه‌ای درست برسن! مثل آخرش که همه گفتن فدراسیون پشت #کیروش پنهان شده! . درباره سیستم مدیریتی همین یک واقعیت رو در نظر بگیریم . ۷سال با دو‌ دوره قرارداد گذشت و هنوز زمین تمرین به کیروش ندادن