• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/04/22 ساعت 15:51

    در باب تهمت جاسوسی به مرحوم #امیرانتظام:(۳)
    سوال پیش نمی‌آید که چرا مدارک مذاکرات فردمذکور با آب و تاب فراوان و در کوران التهابات ابتدای انقلاب منتشر شده و مدارک مذاکرات مشابه شهید #بهشتی تا مدت‌ها پنهان می‌شود؟ گرایش سیاسی افشاگران موجب برخورد گزینشی با افراد و اسناد نبوده؟