• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/04/22 ساعت 06:07

    اینکه اصلاح طلبان برای #امیر_انتظام عمامه زمین بزنند یا تسلیت بگویند یا در تشییع شرکت کنند ما را به قضاوت در باره خوب/بد بودن وی نکشاند بلکه سندی بر چرخش این جماعت بدانیم که:ما غلط کردیم انقلاب کردیم امام:ما باید دشمن کسانی باشیم که اسناد همکاری شان از لانه جاسوسی بیرون آمد