• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1397/04/22 ساعت 00:36

    دوستان عزیز خواهش می‌کنم تا سال آینده همین موقع نه افسرده شوید، نه خسته، نه نومید و نه دل شکسته. این روزها اصلا وقت این حرف‌ها نیست. باور کنید اصلا و ابدا. مملکت خیلی کار دارد و خواهد داشت. خیلی کارها که فقط از عهده خودمان برمی آید. باید بر بیاید.