• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/04/22 ساعت 01:07

    درباره اینکه میگن ژاپن از نظر سخت افزار و برنامه و توسعه از ایران بهتره! آقا! مشکل اصلی فدراسیون فوتبال ماست که مدیریت بلد نیست! . اما ما #کیروش رو با اون قرارداد عجیب هشت سال اوردیم ایران که با علم و تجربه‌اش بسیاری از این مشکلات رو ازش رد بشیم کی روش هم با علم به این اوضاع اومد