• کارگاه آموزشی «مدل کسب‌وکار» پنجشنبه ۲۱ تیر‌ ۹۷ در کرمان برگزار می‌شود http://twib.in/l/۸LozqbaL۹Mpq via @webna